България: Местноустойчиво енергийно планиране (МУЕП)            


В първия етап по проект България: местно устойчиво енергийно планиране консултантите на Великобритания и И Ес Ди България работеха в тясно сътрудничество с местните заинтересовани страни в пилотната област Кюстендил, и по конкретно в общините:
Беше проведено обучение по местно устойчиво енергийно планиране на представители на пилотните общини (Кюстендил, Сапарева баня и Кочериново). Местните власти от пилотните общини получиха пълната подкрепа и съдействие от страна на консултантите по проекта при определянето на местни енергийни проекти и намирането на инвестиции за тяхното практическо изпълнение...

Проект България: местно устойчиво енергийно планиране бе изпълнен с финансовата подкрепа на Министерството на международното развитие на Великобритания.


За повече информация относно екипа по проекта и дейностите извършени в рамката на проекта в област Кюстендил, натиснете тук.

This site is brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited