Връзки с Уеб страници

По-долу са дадени линкове, които ще Ви свържат с уеб страници с информация за устойчивата енергия в България и чужбина, както и организации имащи отношение към проекта.

- БЪЛГАРИЯ -

Уеб страници свързани с енергийна тематика

Уеб страница на И Ес Ди България ООД
http://www.esdb.bg

Общинска програма за енергийна ефективност
http://www.electrotek.com/meep/

Енергиен център София
http://www.sec.bg/

Балкан ОПЕТ
www.sec.bg

Държавна агенция по енергийна ефективност
http://seea.government.bg/

Уеб страници на организации свързани с проекта

Представителство на Министерството на международното развитие на Великобритания в България Посолство на Кралство Великобритания в София
http://www.british-embassy.bg/

Областна администрация гр.Кюстендил
http://www.region-kn.search.bg/en/regional_info.htm

Агенция за регионално развитие гр. Кюстендил
http://www.barda.bg/members/Kyustendil.htm

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
http://www.namrb.org

Ministry of Environment and Water - Bulgaria
http://www.moew.govrn.bg/indexengl.htm


- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и ДРУГИ -

Уеб страници свързани с енергийна тематика

Уеб страницата на ESD Великобритания
http://www.esd.co.uk

Уеб страници на организации свързани с проекта

Министерство на международното развитие на Великобритания
http://www.dfid.gov.uk/

DTI Търговски партньори, Великобритания
http://www.tradepartners.gov.uk/bulgaria/profile/index/introduction.shtml

Проект Полша: Устойчиво местно енергийно планиране
http://polandplan.energyprojects.net

International Union of Local Authorities
http://www.iula.org/

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
www.iclei.org

International Leadership of the Council of European Municipalities and Regions
www.ccre.org

World Alliance of International Associations of Cities and Local Authorities
http://www.camval.org/

 

This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited