Кюстендил

Община Кюстендил е разположена в югозападната част на Република България на 527 метра над морското равнище на площ от 923 кв.км което е 30,21% от територията на Кюстендилска област. Общината обхваща 72 селища, от които един град и 71 села.

Община гр. Кюстендил

Кюстендил, България

Тел: 078 281 61

Факс: 078 274 91

За контакти: Инж. Снежана Дойчева


Кочериново


Територията на общината е 181.7 кв.км. Население - общо 6246 души, от които жители на гр. Кочериново - 2695 души. Общината обхваща един град - гр.Кочериново и десет села.

Община гр. Кочериново

Кочериново, България

Тел: 07053 2070

 

Факс: 07053 2011

За контакти: Г-жа Любка Дамянова


Сапарева баня


Община Сапарева баня заема 181 кв.км. Населението на общината наброява 9398 души, от които 4573 души живеят в градовете и 4825 в селата. Общината обхваща един град - гр.Сапарева баня и четири села, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Рилци и с.Паничище.

Община гр. Сапарева баня

Сапарева баня, България

Тел: 0707 33 78
Тел: 0701 2 56 19

Факс: 0701 279 18

За контакти: г-н Иван Кьосев

 

This site is brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited