България: Местноустойчиво енергийно планиране (МУЕП)            


Добре дошли в информационната страница на проект: "България: Местноустойчиво енергийно планиране (МУЕП) повишаване умениятанаместните власти.

Описаниена проекта
Този проект е продължение на успешно завършеният проект България: Местно устойчиво енергийно планиране, изпълнен в пилотната област Кюстендил. В рамките на първоначалния проект бяха избрани три общини от пилотната област Кюстендил (Кюстендил, Кочериново и Сапарева Баня). Съвместно с представители от тези общини беше разработен местен устойчив енергиен план чрез който общините имаха възможност да определят свои проекти по ЕЕ и ВЕИ както и да намерят финансиране за тяхното изпълнение. Чрез този проект се демонстрира, на практика, как чрез разработването на местен устойчив енергиен план могат да бъдат реализирани икономии, да бъде подобрено опазването на околната среда и подобряването на социалните условия в регионите.

 Повече за енергийното планиране и за проекти по ЕЕ и ВЕИ можете да намерите......


Разпространение на МУЕП в България

Основната цел на този проект е да бъдат разпространи резултатите от предходния проект и в другите области и общини на България. В продължението на проекта бяха избрани три пилотни области (Пазарджик, Кърджали и Ловеч), представлявани от съответните общини (Велинград, Кърджали и Тетевен). Екипа по проекта ще работи в тясно сътрудничество с областните и общински представители, както и с местни заинтересовани страни при разработването на Местен устойчив енергиен план и разпространението на резултатите от проекта в другите региони на България.

Participating regions
and municipalities
  • Municipality of Kardzhali
    Kardzhali Region

  • Municipality of Teteven
    Lovech Region

  • Municipality of Velingrad
    Pazardzhik Region

В рамките на този проект ще бъдат организирани два национални семинара. Ще бъдат издавани месечни бюлетини, които да отразяват развитието на проекта. Те ще бъдат публикувани в електронната страница на проекта. Предвижда се издаването на ръководство по МУЕП (на компакт диск, което ще предоставено на всички общини в Република България. Проектът ще завърши през март 2003 година.Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството за международно развитие на Великобритания.

Пилотните общини и консултантите по проекта работят съвместно с:The project is being led by ESD UK and ESD Bulgaria. Contact us


This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited