Какво означава местно устойчиво енергийно планиране?

Устойчива енергия е термин, означаващ генерирането и използването на енергия по начин, който не застрашава възможността на бъдещите поколения да покриват своите бъдещи енергийни нужди.

Този термин включва принципите на генериране на енергия от устойчиви ресурси - Възобновяема енергия, а също и постигането на по-малки загуби при използването нk енергия - Енергийна ефективност

За повече подробности, щракнете с мишката тук

 

Устойчивото енергийно планиране е такова планиране, което е съсредоточено върху начини за използване на възобновяема енергия и постигане на енергийна ефективностс оглед на:

  • създаване на нови възможности за инвестиции и стопанска дейност

  • създаване на нови работни места

  • осигуряване на нови приходи за местни нужди

  • подобряване на околната среда

  • създаване за местните жители и стопански дейности на нови възможности за растеж на базата на местни ресурси и сили.

За повече подробности, щракнете с мишката тук

 

This site is brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited