В рамките напроект България: местно устойчиво енергийно планиране бяха избрани да бъдат изпълнени, в пилотните общини, следните инвестиционни проекти:

Кюстендил
Слънчева инсталация за топла вода
Енергиен сектор
Възобновяема енергия
Обект
Дом за душевно болни
Описание
Изграждане на слънчева инсталация за топла вода за битови нужди за периода Април Октомври
Ползи
 • Използване на възобновяем енергиен източник
 • Подобряване на санитарно хигиенните условия
 • Подобряване условията на живот на обитателите
 • Намаляване на разходите за топла вода за битови нужди, освобождаване на средства за други цели
Анализ на околната среда Намаляване на вредните емисии:
тона на година
тона на година

Финансиране
Община Кюстендил

Кочериново
Енерго спестяващо улично осветление
Слънчева инсталация за топла вода
Енергиен сектор
Енергийна ефективност
Възобновяема енергия
Обект
Улично осветление в град Кочериново
Дом за стари хора, гара Кочериново
Описание
Чрез този проект се цели замяната на старите улични лампи с нови енерго спестяващи.
Конструиране на слънчева инсталация за топла вода за битови нужди за периода Април - Октомври
Ползи
 • Намаляване на общинските разходи за улично осветление
 • Приходи за общината
 • Подобряване осветеността на улиците
 • Използване на възобновяем източник на енергия
 • Подобряване на санитарно хигиенните условия
 • Подобряване условията на живот на обитателите
 • Намаляване на разходите за топла вода за битови нужди, освобождаване на средства за други цели
Анализ на околната среда Намаляване на вредните емисии:
CO2 - 14 тона на година
SO2 - 0.5 тона на година
Намаляване на вредните емисии:
CO2 - 50 тона на година
SO2 - 1.7 тона на година
Финансиране
Община Кюстендил и Електротек Консептс програма за Енергийна ефективност в общините
Община Кюстендил и Електротек Консептс програма за Енергийна ефективност в общините

Сапарева баня
Геотермална инсталация за отопление
Енергиен сектор
Възобновяема енергия
Обект
Детска градина Св. Анна
Описание
Конструиране на геотермална инсталация за отопление
Ползи
 • Използване на местен геотермален източник
 • Подобряване условията на живот на децата и персонала в детската градина
 • Намаляване на бюджетните разходи за отопление
 • Приходи за общината
 • Опазване на околната среда
Анализ на околната среда Намаляване на вредните емисии:
CO2 - 728 тона на година
SO2 - 18 тона на година
Финансиране
Община Сапарева баня и Електротек Консептс програма за Енергийна ефективност в общините

This site is brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited