ПАРТНЬОРИ

Екип по проекта
Национални заинтересовани страни

Агенция по енергийна ефективност -
http://www1.government.bg/ras/preview.html?prj=132

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl

Министерство на регионалното развитие и благоустройството -
http://www.mrrb.government.bg


Община Велинград - http://www.velingrad.net/
Община Тетевен
Община Кърджали - http://kj-online.hit.bg/


Финансови институции:


Министерство на международното развитие на Великобритания
Посолство на Великобритания, София, България
Тел: +359 2 980 12 20
Факс:+359 2 963 33 07


За контакти: г-жа Марина Фълджийска

ESD UK
Bath, UK
Тел: +44 1225 812102
Факс: +44 1225 812103

Лица за контакти:
г-жаХана Исак, Ръководител проект
г-нМайк Бес, Директор


И Ес Ди България ООД
София 1000, България
Тел: +359 2 981 7041
Факс: +359 2 981 7041
Лица за контакти:
г-жа Албена Янакиева, Координатор проекти
г-н Александър Пенчев, Управител
This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited