Witamy na stronie projektu:

English

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE - PolskaZrównoważone wykorzystanie energii oferuje sze reg potencjalnych ekonomicznych i środowiskowych korzyści, w tym:

  • stymulacja wzrostu ekonomicznego
  • tworzenie miejsc pracy
  • poprawe jakości powietrza

Kompleks zamkowy w Lidzbarku Warmińskim

Powiat Lidzbark Warmiński został wybrany jako powiat demonstarcyjny, w którym zespół utworzony na miejscu przeszkolony zostanie w zakresie planowania energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Zadaniem projektu jest wykształcenie umiejętności planowania zrównoważonego wykorzystania energii zarówno na poziomie powiatu jak i gmin znajdujących się na jego terenie.

Kluczowym elementem procesu planowania będzie identyfikacja odnawialnych źródeł energii oraz potencjalnych projektów inwestycyjnych. O wyborze przyszłych inwestycji zadecyduja lokalni uczestnicy projektu.


Nasza strona umożliwia osobom zainteresowanym tematem, a przede wszystkim lokalnym uczestnikom oraz władzom samorządowym innych regionów w Polsce, uzyskać więcej informacji na temat:

- Procesu planowania energetycznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
- Postępów w realizacji projektu w Lidzbarku Warmińskim
- Możliwości udziału w projekcie


Prace zespołu ekspertów z UK i Polski, odpowiedzialnego za projekt, sponsorowane są przez brytyjski fundusz Know How Fund Departamentu ds. Rozwoju Międzynarodowego (DFID).

 

This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited