ZESPÓŁ PROJEKTU 

English

Wielka Brytania: ESD odpowiedzialne za ogólne zarządzenie projektem.

ESD UK
Bath, UK
Tel: +44 1225 812102
Fax: +44 1225 812103
Kontakt: Madeleine Chapman
Kierownik Projektu w Wlk. Brytanii

Polska: EC BREC odpowiedzialny za codzienne zarządzanie i koordynację.

EC Baltic Renewable Energy Center
Warsaw, Poland
Tel: (+48 22) 848 48 32
Fax: (+48 22) 646 68 50
Kontakt: Anna Oniszk
Kierownik projektu w Polsce

Zarówno ESD i EC BREC mają szerokie doświadczenie w zrównoważonym planowaniu energetycznym i dysponują zespołami ekspertów, którzy są zaangażowani w projekt "Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE".

ESD i EC BREC są w stałym kontakcie ze sponsorami, polskim biurem Know How Fund w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie; przedstawicielami polskiego Ministerstwa Środowiska, którzy są kluczową jednostką rządową zaangażowana w projekt.

Realizacja projektu pilotażowego będzie miała miejsce w wybranym drogą konkursową powiecie w Polsce. W powiecie tym zostaną wykonane założenia do planowania energetycznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele powiatu zostaną przeszkoleni z zakresu technik i narzędzi niezbędnych do planowania energetycznego, inni lokalni partnerzy będą zaangażowani na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Other Organisations - Useful Links

Ministerstwo Gospodarki Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A
   
Zwiazek Powiatów Polskich Trade Partners UK

This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited