Witamy na stronach poświęconych Powiatowi

Lidzbark Warmiński

- jest powiatem pilotażowym, który uczestniczy w projekcie " Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem OZE" .


English
 

Powiat Lidzbarski geograficznie położony jest w północno-wschodnim regionie Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Tworzą go trzy gminy wiejskie (Lidzbark Warmiński), Kiwity, Lubomino, jedna miejska (Lidzbark Warmiński) i jedna miejsko-wiejska (Orneta).

Powiat ma charakter typowo rolniczy. Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe powiat stał się w ostatnim okresie atrakcją turystyczną zarówno w zimie jak i w lecie. Bogactwem tych ziem są dobre gleby, łagodny klimat, zasoby wód , różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. W 1999 roku w powiecie funkcjonowało 2265 podmiotów gospodarczych.

Na tych stornach dowiedzą się Państwo więcej o Powiecie Lidzbarskim.

 

Na seminarium w Warszawie w dniu 26 czerwca 2001 roku Pan Starosta Amdrzej Koniecko przedstawił Powiat. Prezentacja zawierała informacje na temat zasobów odnawialnych w powiecie. Tutaj można zapoznać się z materiałem zaprezentowanym na konferencji.


Elektrownia wodna w Dębowie

This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited.