Zrównoważone planowanie energetyczne w Powiecie Lidzbarskim


Europejskie Centrum Energii Odnawialnej we współpracy z brytyjską firmą ESD, oraz władzami Powiatu i Gmin, realizuje pierwszy w Polsce pilotażowy projekt zrównoważonego planowania energetycznego (pod patronatem Ministerstwa Środowiska, sponsorem jest brytyjski fundusz Know-How).

Projekt ma na celu:

  Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię poprzez racjonalizację jej wykorzystania i wyeliminowanie marnotrastwa
  Poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i tworzenie nowych miejsc pracy
  Umożliwienie mieszkańcom wyrażenie opinii na temat potrzeb i priorytetów
  Przygotowanie konkretnych inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii

 

 

 

 

Zrównoważone planowanie energetyczne uwzględnia:

 
Poszanowanie energii (ocieplanie budynków, instalacja liczników zużycia ciepła i gazu, energooszczędne oświetlenie)

 
Dobór efektywnych ekonomicznie systemów dostaw ciepła i energii elektrycznej

 
Zagospodarowanie lokalnych zasobów energii odnawialnej

 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

Odnawialne źródł energii to:

  Biomasa: drewno, słoma, biogaz z fermentacji odpadów organicznych
  Promieniowanie słoneczne: kolektory słoneczne, fotowoltaika
  Energia wiatru: siłownie wiatrowe
  Energia wodna: elektrownie wodne
  Energia geotermalna: ciepło z wnętrza Ziemii
  Biopaliwa płynne: biodiesel i bioetanol w transporcie

Udział Lokalnej społeczności w Projekcie:

  Zgłaszanie priorytetów i potrzeb lokalnych
  Zgłaszanie pomysłów nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii
  Zgłaszanie pomysłów nt. możliwości rozwiązania lokalnych problemów społeczno-gospodarczych np. bezrobocia
  Zgłaszanie uwag i wniosków do planu energetycznego oraz planowanych inwestycji

Prosimy o kontakt:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńksiego 37
P. Iwona Ficek 089/767 53 73 wew. 35 lub 0601 69 24 14
P. Józef Białuski 089/767 26 47 wew. 6

This site brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited.